Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)
เกี่ยวกับบริษัท

ประวัติความเป็นมา

บริษัท โตโยต้า (พารา) รถเช่า จำกัด เป็นบริษัทในเครือบริษัท พาราวินเซอร์ จำกัด เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2523 ด้ายทุนจดทะเบียน 120,000,000 บาท ทะเบียนบริษัทจำกัดเลขที่ 2109/2523 ดำเนินธุรกิจบริการให้เช่ารถยนต์เพื่อใช้ในธุรกิจ ระยะเวลาการเช่ามีทั้งระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งลูกค้าสามารถเลือกขับเองหรือใช้บริการเช่ารถพร้อมพนักงานขับรถ บริษัทฯประสบความสำเร็จในการดำเนินกิจการและได้ขยายจำนวนรถยนต์ที่ให้บริการมาโดยต่อเนื่องจนถึงซึ่งในปัจจุบันมีรถยนต์สำหรับให้บริการแก่ลูกค้ามากกว่า 1,000 คัน โดยได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และธุรกิจเอกชนประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ธุรกิจการธนาคาร ธุรกิจโทรคมนาคม ธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก และบริษัททั่วไป มากกว่า 100 แห่ง

 
บริการเช่า ( ระยะสั้น - ระยะยาว )

รถยนต์เช่าระยะสั้น เป็นการเช่ารถ รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน
- ระยะเวลาในการเช่าตั้งแต่รายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน
- ประเภทรถยนต์ : รถเก๋ง รถปิคอัพ รถตู้ รถสปอร์ตเอนกประสงค์ เป็นต้น
- สภาพรถยนต์ : รถยนต์สภาพดี ที่มีอายุการใช้งานไม่เกิน 6 ปี
- รถยนต์ทุกคันได้รับความคุ้มครองด้วยประกันภัยชั้น 1 พร้อม พรบ.
- บริการให้เช่าเฉพาะรถยนต์หรือเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถ


รถยนต์เช่าดำเนินงาน (Operating Lease) เป็นการเช่าเพื่อดำเนินงาน

- ระยะเวลาในการเช่า 3 ปีขึ้นไป
- ประเภทรถยนต์ : รถเก๋ง รถปิคอัพ รถตู้ รถสปอร์ตเอนกประสงค์ เป็นต้น
- สภาพรถยนต์ : รถใหม่ป้ายแดง
- ลูกค้าจะเสียค่าใช้จ่ายเฉพาะในส่วนที่เป็นค่าเช่ารถเท่านั้น โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้ในส่วนอื่นๆ เช่น ค่าจดทะเบียน ค่าภาษีประจำปี ค่าพรบ. ค่าเบี้ยประกันภัยชั้น 1 และค่าซ่อมบำรุง เป็นต้น
- มีรถทดแทนกรณีเกิดอุบัติเหตุ หรือ ซ่อมบำรุง
- อัตราค่าเช่าจะขึ้นอยู่ระยะเวลาการเช่าและจำนวนรถยนต์ที่ต้องการเช่า รถยนต์เช่าระยะสั้น (Rent) เป็นการเช่ารถ รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน ระยะเวลาในการเช่าไม่เกิน 6 เดือน ประเภทรถยนต์ : รถเก๋ง รถปิคอัพ รถตู้ รถสปอร์ตเอนกประสงค์ เป็นต้น สภาพรถยนต์ : รถยนต์สภาพดี ที่มีอายุการใช้งานไม่เกิน 6 ปี รถยนต์ทุกคันได้รับความคุ้มครองด้วยประกันภัยชั้น 1 พร้อม พรบ. บริการให้เช่าเฉพาะรถยนต์หรือเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถ

 
เอกสารประกอบการเช่า

1. สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัทฯ อายุไม่เกิน 6 เดือน

2. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนาม


3. สำเนาใบ ภ.พ. 20 และ ภ.พ. 0 9 (ถ้ามี)

4. สำเนาใบแจ้งยอดบัญชีธนาคาร ย้อนหลัง 3 เดือน

5. หนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี)

6. แผนที่บริษัทฯ

 
สถานที่ติดต่อ

สำนักงานใหญ่
ตั้งอยู่เลขที่ 811 ถนนศรีนครินทร์
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

โทรศัพท์ : 0-2720-5978-87    
โทรสาร.: 0-2720-5438-9


สาขาเชียงใหม่
ตั้งอยู่เลขที่ 269 ถนนเจริญราษฎร์
ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ : 053-306-409-11   
โทรสาร.:
053-306-412

 
สิทธิประโยชน์

1.ลดปัญหาความยุ่งยากและเวลาในการดำเนินงาน
- การจัดหาบุคลากรดูแล
- การควบคุมการซ่อมบำรุง
- การประกันภัย
- การต่อภาษีรถยนต์ประจำปี
2.ประโยชน์ทางด้านบัญชี
- ไม่ต้องบันทึกเป็นทรัพย์สิน ทำให้ไม่มีผลกระทบในการทำงบดุล

3.ประโยชน์ทางด้านภาษีอากร
- ผู้เช่าสามารถนำค่าเช่ารถมาหักเป็นค่าใช้จ่ายได้สูงสุดถึงเดือนละ 36,000 บาท
- การควบคุมรายจ่ายมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- มีรถใช้งานตลอดอายุสัญญา เมื่อรถเกิดอุบัติเหตุ หรือรถเสีย
- สามารถกำหนด และควบคุมบประมาณได้แน่นอนในระยะยาว
- ไม่ต้องรับภาระในการจัดหาเงินทุน หรือ หนี้สินเพื่อการซื้อรถ

 
บริการพนักงานขับรถยนต์

- ให้บริการพนักงานขับรถสำหรับผู้บริหารชาวต่างชาติ , ชาวไทย และรับ-ส่งพนักงาน บริษัท
- ให้บริการแบบ รายวัน ,รายเดือน และ ระยะยาว 1 ปี ขึ้นไป
- ให้บริการแบบพิเศษ ตามข้อตกลง

คุณสมบัติพนักงานขับรถยนต์ของเรา
- มีประสบการณ์ในการขับขี่รถยนต์ที่ยาวนาน
- สุภาพเรียบร้อย พร้อมเต็มใจให้บริการ
- มีความชำนาญในเรื่องเส้นทาง และสถานที่สำคัญ ๆ เช่น นิคมอุตสาหกรรม สนามกอล์ฟ โรงแรม ฯลฯ
- ผ่านการอบรมเรื่องการขับขี่รถยนต์อย่างปลอดภัย
- ผ่านการดูแลรักษารถยนต์ และแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
- ผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากร
- ผ่านการตรวจสุขภาพประจำปี ทุกปี
- มีชุดยูนีฟอร์ม (เสื้อแขนสั้นสีขาว กางเกงสีกรมท่า) ให้พนักงาน


ข้อดีของการใช้บริการเช่าพนักงานขับรถยนต์
- มีพนักงานขับรถทดแทนให้ตลอดสัญญาเข่า
- กรณีที่พนักงานขับรถลางาน สามารถขอเปลี่ยนพนักงานขับรถได้ เมื่อเห็นว่า พนักงานขับรถไม่เหมาะสมกับงานที่ ปฏิบัติอยู่
- ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเรื่องสวัสดิการให้แก่พนักงานขับรถ เช่น ประกันสังคม กองทุน สำรองเลี้ยงชีพ โบนัส ฯลฯ


ลูกค้าที่ใช้บริการเช่าพนักงานขับรถยนต์จากเรา
- บริษัท มิตราสยามพลาสติกส์ จำกัด
- บริษัท โอกิทานิ

 

© 2011   Toyoto Rent a Car & Leasing Co., Ltd.  all rights reserved.
สำนักงานใหญ่ 811 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250  โทรศัพท์ 0-2720-5978-87   โทรสาร. 0-2720-5438-9